Hvad kan vi

Del siden:

Bestyrelsesarbejde

MVR Consult har stor erfaring med bestyrelser i forskellige sammenhænge – f.eks. i forbindelse med udarbejdelse af vision og mål, gennemførelse af strategiprocesser samt afholdelse af forskellige kurser for bestyrelser. Vores erfaring udspringer i, at indehaver Jytte Rabæk Schmidt er en del af forskellige bestyrelser som f.eks. bestyrelsesmedlem i Norlys koncernen, formand for Entreprenørvirksomheden Torben Clausen A/S samt formand vor CAWO A/S

Proces- og projektledelse

MVR Consult gennemfører proces- og projektledelse i forskellige sammenhænge. For os er tilrettelæggelsen af processen vigtig for at sikre opnåelse af formål og mål. Vi udvikler og varetager proces- og projektlederforløb for mange forskellige brancher, og i mange sammenhænge. Som eksempel har vi gennemført projektlederforløb i samarbejde med Syddansk Universitet og tilrettelægger og forestår forskellige procesforløb som f.eks. strategiprocesser, samarbejds- og udviklingsprocesser.

Energi og miljø

MVR Consult har en lang erfaring indenfor områderne energi og miljø. Vi gennemfører processer og projekter for mange forsyningsvirksomheder indenfor f.eks. forretnings- og teknologiudvikling, bygherrerådgivning og projektstyring. I samarbejde med Dansk Fjernvarme er vi også med til at give danske fjernvarmeværker et godt administrativt grundlag i forhold til at leve op til Varmeforsyningslovens bestemmelser, herunder hvilke omkostninger der må indregnes i varmeprisen samt det at sikre en korrekt indberetning til Forsyningstilsynet.