Forretnings- og teknologiudvikling


At sikre en virksomheds beståen og dens udvikling kræver en konstant og aktiv indsats - herunder vedligeholdelse af en vision, der er realiserbar. Vejen til succesfuld implementering af visionen bør tage afsæt i en proces, der udvikler selskabet og dets medarbejdere. Udviklingsmulighederne skal belyses ud fra mange forskellige parametre. Alle parametre skal sikre, at organisationen bliver i stand til at gennemføre sine vækstmuligheder med succes - eller måske bare sikre sine muligheder for at bestå/overleve.

Et selskab i energibranchen er helt grundlæggende baseret på tilstedeværelsen / tilgængeligheden af forskellige teknologier. Udvikling af forretningen er derfor tæt forbunden med, at den nødvendige teknologi er eller bliver bragt til rådighed. Det er derfor vigtigt, at belysning af teknologiparametre indgår i den samlede analyse af de nødvendige tiltag for beskrivelse af udviklingsmulighederne.

Resultatet af processen er en forretningsplan, der er en køreplan for gennemførelsen af de vedtagne tiltag. Forretningsplanen er baseret på en forretningsmodel som skal besvare spørgsmålene: ”Hvordan sikrer vi indtjeningen? / Hvordan forbliver vi i markedet? / Hvordan overlever vi? / Hvordan skal vi udvikle os? / Hvem skal vi samarbejde med og hvordan / etc. ”.

Det er i en forretnings- og teknologiudviklingsproces bestyrelsen i praksis sikrer sig, at selskabets vision, mission og strategi bliver realiseret.

MVR Consult kan medvirke til, at din virksomhed går en lys fremtid i møde.

 


Ønsker du en uforpligtende samtale så ring på +45 74 50 64 13