Forretnings- og teknologiudvikling

Del siden:

Forretnings- og teknologiudvikling

Vi tilbyder sparring og input i forbindelse med forretnings- og teknologiudvikling. Mange fjernvarmeselskaber står foran store beslutninger i forhold til de mange muligheder, der er i forbindelse med varmefremskaffelsen. I forbindelse med den ”Grønne omstilling” og med stor fokus på bæredygtighed, så vil der være opmærksomhed på at få mere el ind i varmefremskaffelsen, som f.eks. vindmølle koblet med en varmepumpe, solceller mv. Samtidig hermed så kan fjernvarmeselskaberne være med til at bidrage til ”Power to X” i forhold til at få den CO2, der f.eks. er et resultat af den varmeproduktion, der er, at få den omdannet, så den kan bruges i anden sammenhæng.

Vi kan tilbyde at skabe overblik over, hvilke muligheder og udfordringer der i forbindelse med de teknologier, der tilbydes i de kommende år.


Styrk den grønne omstilling – få billig grøn fjernvarme

Vindmøller og varmepumper bør tænkes sammen. Alt for ofte bliver fjernvarmeproduktion ikke tænkt sammen med vindenergi. Der er en super god synergi i at etablere løsninger, som gør det muligt at tilgå billig strøm fra vind, så man kan udnytte synergieffekterne. Der er flere steder i Danmark en oplagt mulighed for bedre udnyttelse af vedvarende energi. Dette kan ske i et samspil mellem fjernvarme, vindmølle og varmepumpe. Det giver en billigere og grønnere løsning i begge sektorer. 


Vi hjælper jer gerne med at udarbejde en analyse af potentialet for at få en mølle koblet sammen med fjernvarmens produktionsanlæg, hvor man bruger strøm fra vindmøllen til at drive varmepumpe og eller en el-kedel. Herved reduceres omkostningerne for varmeforbrugerne, og fjernvarmen bliver helt grøn! Eventuel overskudsstrøm kan leveres og sælges til nettet.

Vi ser ind i en fremtid, hvor der kan blive tale om begrænsninger og en mere usikker energiforsyning. Dette kan I gardere jer mod ved at have jeres egen elproduktion fra en vindmølle. Ligeledes kan I sikre jer imod strømprisernes ”himmelflugt”, og derved også den deraf afledte stigende varmeproduktionspris.

Fjernvarmeselskaber har i dag mange forskellige energikilder. Ved at opnå den fleksibilitet, der ligger i at have sin egen produktion, fjerner I en barriere for at få rullet fjernvarmen ud. I nogle tilfælde kan der placeres en vindmølle mellem to byer, og dermed kan en udvidelse af fjernvarmenettet blive suppleret med billig varme fra en vindmølle koblet sammen med en varmepumpe. 

Vi arbejder i et trekløver – i et stærkt samarbejde med 103 Rådgivende Ingeniører, som har ekspertise indenfor bl.a. varmepumper, akustik og støj samt bygherrerådgivning – Dyrlund Advice som har ekspertise indenfor analyser og lokalisering af mulige placeringer for vindmøller i de enkelte områder samt MVR Consult, som har ekspertise indenfor fjernvarme og projektgennemførelse.

Sammen sikrer vi, at det fulde potentiale bliver belyst, og at I kommer helt i mål med projektet. Når vi sammen har fundet den rette lokation, hjælper vi jer naturligvis med hele processen fra dialog med lodsejerne, udarbejdelse af VMM og frem til der står et færdigt projekt.


Vi hjælper Jer, så Jeres fjernvarmeselskab kan blive endnu billigere for varmeforbrugerene og et endnu mere grønt selskab.

Kontakt Erik@mvrconsult.dk hvis du gerne vil høre mere.

”Den grønne omstilling sikres gennem samspillet mellem de forskellige forsynings­enheder og gennem sektor kobling”

Tag fat i os

Vi står klar til at hjælpe din virksomhed med at gennemføre udviklingsprocesser indenfor strategiudvikling, virksomhedsledelse og økonomi. Vi tilbyder også passende kandidater til bestyrelsesposter.

Kontakt os for et uforpligtende møde. Det koster intet andet end jeres tid.