"MENNESKER og fælles VÆRDIER skaber de bedste RESULTATER"
"Vi møder kunderne i øjenhøjde og gør det komplekse forståeligt"
"Ingen virksomhed er for lille til at blive stor"
"MENNESKER og fælles VÆRDIER skaber de bedste RESULTATER"
"Vi møder kunderne i øjenhøjde og gør det komplekse forståeligt"
"Ingen virksomhed er for lille til at blive stor"

Bestyrelses-
arbejde

Vi tilbyder at være virksomhedens eksterne bestyrelses­medlem, eller at facilitere bestyrelses­processer og afholdelse af bestyrelses­kurser.
Læs mere

Proces- og
projektledelse

Vi tilbyder proces- og projekt­ledelse i forskel­lige sammen­hænge. For os er tilrette­læggelsen af proces­sen vigtig for at sikre opnåelse af formål og mål.
Læs mere

Energi og
miljø

Vi tilbyder assistance indenfor forretnings- og teknologi­udvikling for forsynings­virksomheder og har stor erfaring med ramme­betingel­serne indenfor fjernvarme og el.
Læs mere

M = Mennesker
V = Værdier
R = Resultater

MVR Consult er din troværdige samarbejdspartner indenfor strategiudvikling, virksomheds- og projektledelse og økonomi. Har du behov for et nyt bestyrelsesmedlem, så kan vi måske også være behjælpelig med at skabe værdi i virksomhedens bestyrelse.

Det siger vores kunder

Det kan vi hjælpe med

MVR Consult står klar til at hjælpe din virksomhed med at gennemføre udviklingsprocesser, som gør din virksomhed endnu bedre.

Kontakt MVR Consult og få et uforpligtende møde.