Mennesker - Værdier - Resultater


Mennesker, Værdier og Resultater er fundamentet for den måde MVR Consult arbejder på, hvilket også afspejles i firmanavnet.

Mennesker

Medarbejderne i virksomheden er virksomhedens vigtigste ressource. Det er medarbejderne, som skaber værdien i virksomheden.

Derfor er det værdiskabende at investere i virksomheden gennem udvikling, uddannelse og motivation af medarbejderne.

For at man kan gøre det optimalt, skal virksomheden have en klar vision og en realisérbar strategi. Med det som platform udvikler man medarbejdernes kompetencer, således at der skabes sammenhæng mellem vision, mål og ressourcer.

Hvordan kan din virksomhed arbejde med de menneskelige sider?

 • Ved at udvikle og uddanne bestyrelsen i virksomheden
 • Ved at udvikle og uddanne ledere og projektledere i virksomheden med udgangspunkt i virksomhedens strategi
 • Ved at udvikle og uddanne medarbejderne både personligt og fagligt så de får fundamentet for at nå de mål, som virksomheden har sat sig.
 • Ved at have fokus på medarbejdernes trivsel og motivation gennem daglig ledelse og personaleudviklingssamtaler.

Værdier

Værdier og holdninger i virksomheden er fundamentet for udvikling.

Hvis man som medarbejder kan se værdien af det, man gør, så får virksomheden en langt bedre ressource og dermed også de bedste resultater.

Hvordan kan din virksomhed udvikle fælles værdier og holdninger?

 • Ved at inddrage medarbejderne i strategi- og værdiprocessen
 • Ved at sætte fokus på det, gennem ledelsesaktiviteter og personale møder
 • Ved at visualisere det i virksomheden, så værdier ikke kun er noget man har, men noget man gør.
 • Ved at udvikle værdierne gennem dialog og forståelse 

Resultater

Resultater skabes, når virksomheden har:

 • en klar forståelig vision og en realiserbar målsætning
 • motiverede medarbejdere som brænder for virksomhedens udvikling
 • fokus på eksekvering af strategien og hvor involvering og ejerskab er kodeordet 

Resultaterne vil være mere tilfredse medarbejdere, og dermed også et bedre økonomisk resultat i virksomheden.

Hvordan kan din virksomhed nå bedre resultater?

 • Ved at sikre forretnings- og teknologiudviklingen i virksomheden
 • Ved at have en klar forståelig vision med en veldefineret målsætning
 • Ved at sætte fokus på den måde, du leder virksomheden på med udgangspunkt i strategien
 • ved løbende at følge op på de fastsatte mål
 • Ved at afklare, hvilke styrker du har, som leder
 • Ved at sætte fokus på den måde I køre projekter på i virksomheden og gøre det til en tænkemåde i virksomheden
 • Ved at evaluere de processer og de projekter som danner grundlag for virksomhedens fremtidige udvikling og konkurrencekraft.

 


Ønsker du en uforpligtende samtale så ring på +45 74 50 64 13