Mennesker – Værdier – Resultater

Del siden:

Mennesker – Værdier – Resultater

Mennesker, Værdier og Resultater er fundamentet for den måde MVR Consult arbejder på, hvilket også afspejles i firmanavnet.

 

Mennesker

Medarbejderne i virksomheden er virksomhedens vigtigste ressource. Det er medarbejderne, som skaber værdien i virksomheden.

Derfor er det værdiskabende at investere i virksomheden gennem udvikling, uddannelse og motivation af medarbejderne.

Bestyrelsen er virksomhedens overordnede strategiske ledelse . Dette sker naturligvis i et vigtigt samspil med direktøren eller ejerlederen.

For at skabe den optimale udvikling, skal virksomheden have en klar vision og en realisérbar og konkret strategi. Med det som platform, udvikler man medarbejdernes kompetencer, således at der skabes sammenhæng mellem vision, mål og ressourcer.

Hvordan kan din virksomhed arbejde med de menneskelige sider?
 • Ved at udvikle og uddanne bestyrelsen i virksomheden’
 • Ved at udvikle og uddanne ledere og projektledere i virksomheden med udgangspunkt i virksomhedens strategi
 • Ved at udvikle og uddanne medarbejderne både personligt og fagligt så de får fundamentet for at nå de mål, som virksomheden har sat sig.
 • Ved at have fokus på medarbejdernes trivsel og motivation gennem daglig ledelse og personaleudviklingssamtaler.


Værdier

Værdier og holdninger i virksomheden er fundamentet for udvikling.

Hvis man som medarbejder kan se værdien af det, man gør, så får virksomheden en langt bedre ressource og dermed også de bedste resultater.

Hvordan kan din virksomhed udvikle fælles værdier og holdninger?
 • Ved at inddrage medarbejderne i strategi- og værdiprocessen
 • Ved at sætte fokus på det, gennem ledelsesaktiviteter og personale møder
 • Ved at visualisere og synliggøre værdierne i virksomheden, så værdier ikke kun er noget man har, men noget man gør.
 • Ved at udvikle værdierne gennem dialog og forståelse
 

 

Resultater

Resultater skabes, når virksomheden har:
 • En klar forståelig vision og en realiserbar målsætning
 • Motiverede medarbejdere, som brænder for virksomhedens udvikling
 • Uddannede medarbejdere
 • Fokus på eksekvering af strategien, hvor involvering og ejerskab er kodeordet

Resultaterne vil være mere tilfredse medarbejdere, og dermed også et bedre økonomisk resultat i virksomheden.

Hvordan kan din virksomhed nå bedre resultater?
 • Ved at sikre forretnings- og teknologiudviklingen i virksomheden
 • Ved at have en klar forståelig vision med en veldefineret målsætning
 • Ved at sætte fokus på den måde, du leder virksomheden på med udgangspunkt i strategien
 • Ved løbende at følge op på de fastsatte mål
 • Ved at afklare, hvilke styrker du har, som leder
 • Ved at sætte fokus på den måde I kører projekter på i virksomheden og gøre det til en tænkemåde i virksomheden
 • Ved at evaluere de processer og de projekter som danner grundlag for virksomhedens fremtidige udvikling og konkurrencekraft

"Vi møder kunderne i øjenhøjde og gør det komplekse forståeligt"

Tag fat i os

Vi står klar til at hjælpe din virksomhed med at gennemføre udviklingsprocesser indenfor strategiudvikling, virksomhedsledelse og økonomi. Vi tilbyder også passende kandidater til bestyrelsesposter.

Kontakt os for et uforpligtende møde. Det koster intet andet end jeres tid.