Partnere i MVR Consult

Del siden:

Jytte Rabæk Schmidt, indehaver af MVR Consult:

Jytte arbejder med virksomhedsstrategi og -udvikling i mange forskellige virksomheder og brancher i Danmark. Hun har en lang erfaring med såvel ledelse som projektledelse.

Hun er bestyrelsesformand i entreprenørvirksomheden Torben Clausen A/S, formand for Snedker- og Tømrer virksomheden CAWO A/S, samt bestyrelsesformand for Haderslev Sangakademi. Herudover er hun bestyrelsesmedlem i Norlys koncernen.

Hun har tidligere været næstformand i bestyrelsen i Energi- og Telekoncernen SE inden fusionen til Norlys. Hun er i Governance- og Kompetenceudvalget i Norlys koncernen,  bestyrelsesmedlem i N1 A/S samt bestyrelsesmedlem i Norlys Vækstpulje Syd.

Jytte har en HD fra Handelshøjskolen samt en pædagogisk uddannelse og er desuden uddannet procesleder, coach samt har været certificeret projektleder efter IPMA standarden indtil 2019 . Herudover gennemførte hun i 2016 en professionel bestyrelsesuddannelse på Aarhus Universitet og i 2019 afsluttede hun samme sted formandsuddannelsen.

Hendes særlige stærke sider er på en engagerende og dynamisk måde at bidrage aktivt i forskellige bestyrelser, både som formand og bestyrelsesmedlem og i de tilknyttede ledelsesudvalg, som hun er en del af. Hun er skarp til at koble teori og praksis i en proces – så det skaber direkte og målbar udvikling i virksomheden indenfor ledelse, strategi- og forretningsudvikling på såvel kort som lang sigt. Herudover er det at skabe relationen og det gode “samarbejds- og læringsrum” én af de væsentlige styrker.


Erik Ravn Schmidt, Ingeniør, Energi og Miljø:

Erik er udannet maskiningeniør og arbejder med bygherrerådgivning samt forretnings- og teknologiudvikling. Han har mange års ledelseserfaring fra energibranchen.

Han har haft ansvaret for mange forskellige typer opgaver. Det drejer sig om driftsopgaver, så som udarbejdelse af service- og vedligeholdelsesaftaler, udskrivning af arkitekt- og ingeniørkonkurrencer for nye energianlæg samt projektering, indkøb og idriftsættelse af nye el- og varmeproducerende værker. Herudover har han været ansvarlig for opgradering af eksisterende og endvidere planlægning, indkøb og drift af nye og eksisterende vindkraftanlæg.

Desuden har ansvarsområderne omfattet udvikling af produkt fra idéstadiet og frem til salgsklart produkt – herunder initiering og gennemførelse af forskning med efterfølgende overførsel til anvendelig teknologi, myndighedsgodkendelse, markedsmodning, salg af ny teknologi i et nyt marked. Det er et kendetegn, at udvikling, gennemførelse og ledelse af opgaverne er sket i samarbejde med såvel inden- som udenlandske virksomheder og institutioner.

Hans stærke sider er at skabe overblik over de teknologiske muligheder der er, særlig inden for energibrancen. Herudover er hans stærke side, at få de involverede personer og virksomheder til at føle sig komfortable og målrettet i løsning af deres opgaver. Dette sker gennem en dialog, hvor der skabes sikkerhed og tryghed i udførelsen af opgaverne, hvorved de bedste løsninger frembringes

"Ingen virksomhed er for lille til at blive stor"

Tag fat i os

Vi står klar til at hjælpe din virksomhed med at gennemføre udviklingsprocesser indenfor strategiudvikling, virksomhedsledelse og økonomi. Vi tilbyder også passende kandidater til bestyrelsesposter.

Kontakt os for et uforpligtende møde. Det koster intet andet end jeres tid.