Kurser i Varmeværksøkonomi


Økonomistyring i en varmeforsynings virksomhed er alt afgørende for at sikre den økonomiske opfølgning og konsekvensberegning på de beslutninger, der tages i virksomheden.

Det bedste budget starter på strategitidspunktet, hvor mål og handlinger økonomiberegnes og skaber grundlag for virksomhedens samlede budget.

I en varmeforsynings virksomhed er der altid to regnskaber – en årsrapport efter Årsregnskabsloven og et prisregnskab efter Varmeforsyningsloven. Det er yderst vigtigt, at afstemningsgrundlaget mellem de to regnskaber er på plads.

Metode til indberetning af budget, varmepriser og prisregnskab til energitilsynet indgår som en naturlig del af vores kurser.

MVR Consult udvikler og gennemfører økonomikurser indenfor energibranchen, bl.a. i samarbejde med Dansk Fjernvarme.

Kurserne tager udgangspunkt i Varmeforsyningsloven og Årsregnskabsloven. Målgruppen for kurserne er bestyrelsesmedlemmer og ansatte ved danske fjernvarmeværker samt revisorer, som udfører revision eller udarbejder regnskaber for værker.

MVR Consult har en underviserrolle eller kursuslederrolle på nedenstående kurser:

 

Økonomi for ledere

Fra budget til regnskab og priseftervisning

Need to know for revisorer

Administration og regnskab for nyansatte


Ønsker du en uforpligtende samtale så ring på +45 74 50 64 13