Bestyrelsesudvikling og -kurser

Del siden:

Bestyrelsesudvikling

Vi kan hjælpe din virksomhed med at skabe succes.

MVR Consult tilbyder facilitering til bestyrelser, f.eks. i forbindelse med udvikling af samarbejdet og/eller i forbindelse med strategiprocesser.

Vi mener, at virksomheders succes afhænger af, hvilke menneskelige ressourcer der står bag og omkring virksomheden.

En professionel bestyrelse er med til at sikre, at virksomheden udvikler sig i den ønskede retning, og er med til at skabe og sætte de visionære og strategiske rammer for virksomheden.

Det er vigtigt, at der med udgangspunkt i virksomhedens mission forefindes de rigtige kompetencer i bestyrelsen, der kan bidrage til at realisere virksomhedens vision og mål.

For at det lykkes, skal bestyrelsen kunne samarbejde og leve op til det ansvar og regelsæt, der er for alle bestyrelsesmedlemmer samt være en værdig og aktiv sparringspartner for ledelsen.

Bestyrelseskurser

MVR Consult tilbyder kurser for bestyrelsesmedlemmer i små og mellemstore virksomheder. Det kan være såvel til ejerledede virksomheder som til andelsselskaber. Der vil være fokus på følgende emner:

  • Bestyrelsesansvaret
  • Bestyrelsessamarbejdet
  • Bestyrelseskompetencer
  • Hvordan sikrer ejerne ledelseskraften i virksomheden
  • Samarbejdet mellem bestyrelse og ledelse
  • Praktiske eksempler og øvelser

I alle forløb har vi meget stor fokus på “god selskabsledelse”, hvorfor vi også tager afsæt i vejledninger, der er indenfor de enkelte brancher.

Vi gennemfører kurserne som både fysiske forløb som webinarer.

Det var en stor fornøjelse at have besøg af dig, og vi var aldrig nået i mål med årshjulet uden din hjælp. Ligeledes synes både bestyrelse og medarbejdere, at det i det hele taget var rigtig godt.
– Bestyrelsesformand Allan Agerkrantz, Gudenådalens Energiselskab

 

Strategi er en af bestyrelsens vigtige opgaver

Bestyrelsen skal altid leve op til Selskabslovens §115, og en af opgaverne er ”strategi”. Uanset om det er en stor eller lille virksomhed, så er det vigtigt at arbejde med virksomhedens udvikling.

Der kan måske være virksomheder, som tænker – ”strategi”- hvad rummer det?

For os er det vigtigt, at virksomheden definerer en klar og kommunikerbar Vision. Man kan også kalde det en ”ledestjerne” eller en ”retningsmakør”.

Løft blikket og kig 3 – 5 år ud i fremtiden. For at nå visionen skal der sættes nogle ”Strategiske Fyrtårne”, der skal arbejdes mod undervejs.

MVR Consult tilbyder at gennemføre strategiprocessen for din virksomhed. For os er strategiprocessen en iterativ proces, som starter i bestyrelsen og lykkes først fuldt ud, når medarbejderne bliver inddraget i udarbejdelse af mål og handlingsplaner, samt når der efterfølgende er ledelsesmæssig fokus på opfølgning.

Vi tror på, at en vindervirksomhed er den virksomhed, der har en klar vision og strategi, og som formår at skabe motivation og gejst hos medarbejderne gennem involvering i skabelsen af mål og værdier.

Vores strategimodel underbygger ovennævnte og suppleres ofte af forskellige analyser.

”Glider udviklingen forbi din virksomhed? – så drøft strategien, tag med på rejsen og nyd turen”

Tag fat i os

Vi står klar til at hjælpe din virksomhed med at gennemføre udviklingsprocesser indenfor strategiudvikling, virksomhedsledelse og økonomi. Vi tilbyder også passende kandidater til bestyrelsesposter.

Kontakt os for et uforpligtende møde. Det koster intet andet end jeres tid.