Bestyrelsesposter


Vi er med til at sikre ledelseskraften i såvel store som små og mellemstore virksomheder og tager gerne en drøftelse med din bestyrelse omkring virksomhedens fremtidige bestyrelseskompetencer. Det kan være med udgangspunkt i, hvordan de eksisterende kompetencer kan udvikles eller hvordan bestyrelsen kan suppleres, hvis det er det, der bliver behov for.

Jytte er en del af følgende bestyrelser:

Torben Clausen A/S - www.torbenclausen.dk
Jytte Rabæk Schmidt har været en del af bestyrelsen siden 2008 og blev bestyrelsesformand i 2012.

Energi- og telekoncernen SE's bestyrelse - www.se.dk
Jytte Rabæk Schmidt blev genvalgt til bestyrelsen på repræsentantskabsmødet den 25. april 2019 med 73 % af stemmerne. 15. marts 2017 blev hun valgt som næstformand i selskabet. Blev valgt til bestyrelsen 1. gang i 2014.

SE Repræsentantskabet - www.se.dk/valg
Jytte Rabæk Schmidt blev 1. januar 2013 en del af repræsentantskabet i valgkreds 8, og er genvalgt pr. 1. januar 2019

SE Vækstpulje - https://www.se.dk/om-se

Jytte blev bestyrelsesmedlem i SE vækstpuljen pr. 15. mart 2017 som repræsentant fra SE A.m.b.a.

SE Vækstpulje Nyfors - https://www.se.dk/om-se

Jytte blev bestyrelsesmedlem i SE vækstpuljen pr. 15. mart 2017 som repræsentant fra SE A.m.b.a.

 

.


Ønsker du en uforpligtende samtale så ring på +45 74 50 64 13