Bestyrelsesposter


Vi er med til at sikre ledelseskraften i såvel store som små og mellemstore virksomheder og tager gerne en drøftelse med din bestyrelse omkring virksomhedens fremtidige bestyrelseskompetencer. Det kan være med udgangspunkt i, hvordan de eksisterende kompetencer kan udvikles eller hvordan bestyrelsen kan suppleres, hvis det er det, der bliver behov for.

SE's bestyrelse - www.se.dk
Jytte Rabæk Schmidt blev valgt til bestyrelsen på repræsentantskabsmødet den 24. april 2014 med 67 % af stemmerne.

SE Repræsentantskabet - www.se.dk/valg
Jytte Rabæk Schmidt blev 1. januar en del af repræsentantskabet i valgkreds 8.

Torben Clausen A/S - www.torbenclausen.dk
Jytte Rabæk Schmidt har været en del af bestyrelsen siden 2010 og blev bestyrelsesformand i 2012.

Dansk Projektledelse - www.danskprojektledelse.dk
Jytte er en del af region syd gruppen og har været med til at opstarte regionsgruppen i 2008.


Ønsker du en uforpligtende samtale så ring på +45 74 50 64 13