Virksomhedens udviklingsplan

Del siden:

Hvilke mål har du for din virksomhed for det næste år – og 3-5 år frem?

Skrevet af Jytte Rabæk Schmidt, MVR Consult – jytte@mvrconsult.dk

Uanset virksomhedens størrelse er det vigtigt at arbejde struktureret med fremtiden og sætte mål, som kan følges op med jævne mellemrum.

Vores erfaring er, at det kan være utrolig svært at afsætte tid til i en travl hverdag. Men hvis man altid kun har fokus på driften her og nu, så risikerer man at ”køre galt”.

Udfordringerne kan komme fordi der er stor travlhed, masse af ordrer, men likvidi-tetsmæssigt er det svært at få det til at hænge sammen. Det kan også være, at man som ejerleder løber så stærkt, at man måske ikke formår at få andre med om bord. Det kan også være det modsatte, at ordrebogen er ved at køre tom, og man ikke i tide har fået sat ind med opsøgende salgsarbejde – ja det kan være mange ting!

Det er vigtigt, at man som ejerleder kan svare på følgende:
  • Hvordan ønsker jeg, at min virksomhed ser ud om 3-5 år?
  • Hvad skal der til for at nå dertil?
  • Hvilke udfordringer skal løses undervejs?

Fortæl højt og beskriv, hvordan du ser din virksomhed om 3-5 år. Hvad er det, I arbej-der hen i mod, herunder, hvilke kerneydelser/produkter leverer/sælger I og til hvilke kundegrupper. Hvorfor vælger kunderne netop din virksomhed som leverandør? Med andre ord, hvad er det du og din virksomhed kan levere, som andre ikke kan?

Virksomhedens Vision

Foranstående kan danne grundlag for skabelsen af virksomhedens vision også kaldet en ”ledestjerne” eller ”retningsviser”. Det er ekstrakten af billedet på din virksomhed om f.eks. 3-5 år.

Virksomhedens “Fyrtårne”

Med afsæt i virksomhedens Vision er det vigtigt at der defineres nogle “Strategiske Fyrtårne”. 

Et strategiske Fyrtårn er et indsatsområde, der skal løses for at fremme opnåelsen af Visionen. Det kunne f.eks. være Digitalisering, Grøn omstilling, Organisationsudvikling etc. – Husk her at det man kan tælle på en hånd er nok det antal indsatsområder der skal være.

Mål

Med afsæt i de enkelte “Fyrtårne”, så skal der sættes specifikke mål, og der skal sættes tid og ressourcer af og angives hvem, der er ansvarlig for, at handlingerne kommer til at ske.

Man kalder også målene for SMART mål. Det vil sige at målene skal være Specifikke, Målbare, Accepteret, Realistiske og Tidsbestemte. Målene er med til at skabe fokus på vejen til det, man gerne vil nå, både på kort og lang sigt. Det er klart, at jo længere ude i fremtiden man er, jo mindre detaljerede bliver målene.

For at være konkret og for at man løbende kan følge op, så kan nedenstående værktøj anbefales til definition af de enkelte mål:

Det at få beskrevet de mål, der skal nås, og få lavet en plan for, hvordan de nås, giver et rigtig godt overblik. På den måde kan man struktureret kan påvirke udviklingen af virksomheden, og det bliver muligt at formidle det til medarbejdere og eller samarbejdspartnere som f.eks. bankforbindelser.

Herved opnås, at alle kan bidrage bedst muligt!

Det er naturligvis vigtigt at være opmærksomme på de udfordringer, som kan forhindre opnåelse af målene, som også er beskrevet under ”Risikoplan med overblik”

Den måde, det skal håndteres på, vil være helt afhængig af dig og din virksomhed og skal derfor tilpasses i forhold til, hvad der er mest hensigtsmæssigt i din situation.

"Mennesker og fælles værder skaber de bedste resultater"

Tag fat i os

Vi står klar til at hjælpe din virksomhed med at gennemføre udviklingsprocesser indenfor strategiudvikling, virksomhedsledelse og økonomi. Vi tilbyder også passende kandidater til bestyrelsesposter.

Kontakt os for et uforpligtende møde. Det koster intet andet end jeres tid.