Kundernes oplevelser


Ribe Fjernvarme

"Vi er MEGET tilfreds med forløbet i lørdags og ikke mindst din facilitering , da vi kom struktureret rundt omkring muligheder/udfordringer og vi kom betydelig mere dybde i vores diskussioner ift. et ordinært bestyrelsesmøde. Det var rigtig godt!” - Henrik Holst Elstrøm, Formand.

Ribe Fjernvarme

Ribe Fjernvarme

 

Middelfart Fjernvarme

Samarbejdet har været rigtig godt. Velforberedt, professionelt og samtidig dejlig afslappet, konkret fokuserende på netop de problemstillinger vi står overfor. Stramt ledet og sådan at alle kom til orde. Vi har kun roser - Anders Nørregaard, Formand.

Middelfart Fjernvarme

Middelfart Fjernvarme

Assens Forsyning A/S

Vi har benyttet os af MVR Consults ydelser af flere omgange. Alle gange har de efterladt os med et indtryk af professionalisme og med konkrete værktøjer til opfølgning. MVR Consult har fungeret rigtigt godt som facilitator på temadage, hvor medarbejderne har været det centrale omdrejningspunkt. Søren Rasmussen, konstitueret Affaldschef

Assens Forsyning A/S

Assens Forsyning

RY VARMEVÆRK

”Vi har i flere omgange benyttet os af Jytte her ved Ry Varmeværk. Først som proceskonsulent ved udarbejdelse af vores vision og deraf følgende strategiplan og efterfølgende hjalp hun os med få taget hul på vores MU-Samtaler. Jytte har et vindende væsen og er særdeles kompetent i de discipliner, vi har benyttet hende til. Hun mestrer både at ”flyve op i helikopteren” og gå i deltaljen. Hun kan situationsbestemt, det ene øjeblik være smilende og udglattende, for i det næste øjeblik at ”svinge pisken” hvis det er nødvendigt for at få os på sporet igen. Hun nyder stor respekt i vores organisation og vi kan varmt anbefale hende.”

Ry Varmeværk

www.ryvarme.dk

 

Syddansk Universitet

"Jytte er en super dygtig formidler, som forstår at holde deltagernes fokus. Rigtig god kombination af teori og eksempler fra praksis. Utrolig pædagogisk, god formidler, professionel, tydelig og giver gode eksempler fra arbejdet som projektleder."

Kursist udtalelser fra kurset "Rollen som Projektleder"

www.sdu.dk

 

Dansk Fjernvarme

"Dansk Fjernvarme kan anbefale MVR Consult ved Jytte Rabæk Schmidt. MVR Consult er meget kompetent, fleksibel og procesorienteret. De kurser, konferencer eller strategiseminarer, MVR Consult har gennemført for os, arrangeres og afholdes altid yderst velforberedt og koncentreret. Gennemgående er en venlig og organisatorisk forståelse, der altid rammer plet, hvor netop vores kompetenceudviklingsbehov dækkes. Deltagernes tilfredshed med det faglige indhold inklusiv udbyttet ligger meget højt."

Gunhild Seested, Uddannelsesansvarlig, Dansk Fjernvarme, Kolding

www.danskfjernvarme.dk

 

Grenaa & Anholt Vandforsyning

"Som et nyskabt selskab fra 2006, har bestyrelse med ledelse været travlt beskæftiget med at støbe nogle solide fundamenter, som virksomheden kan bygge videre på. For at komme videre var det meget vigtigt for os, at alle individuelle ideer og ambitioner blev afstemt på et tidligt tidspunkt. Det var også vigtigt at skabe en ånd i virksomheden, nogle fokusområder som omverdenen skal kende os på. Vi ville skabe en vision for fremtiden i GAV. I en travl hverdag med fyldte kalendere, besluttede vi at afholde et seminar hen over en weekend. Vi ville hyre en konsulent til at være os behjælpelig med at styre slagets gang. Det var vigtigt for os, at konsulenten var erfaren, knivskarp, fokuserende og i stand til at sammenfatte essensen når ideflowet sætter ind. Efter et research arbejde faldt vi over MVR Consult, og vi inviterede Jytte Rabæk Schmidt til at hjælpe os med opgaven. Vi kan varmt anbefale Jytte til en opgave som vores. Hun er ligefrem, og forstår på sofistikeret måde at styre fokus, uden at tabe en idé eller en holdning på gulvet. Tingene vendes og drejes til, der er enighed om indholdet, før det skrives ind."

Grenaa & Anholt Vandforsyning

www.ga-vandforsyning.dk

 

Danske Gymnastik og Idrætsforeninger

"Vi har fornøjelsen af at bruge Jytte som højt kvalificeret underviser på vores projektlederuddannelse. Uddannelsen gennemføres i samarbejde med IBC og afsluttes med en formel eksamen. Mere end 80 medarbejdere og frivillige har indtil videre gennemført uddannelsen og alle har samstemmende scoret Jyttes evner som underviser og formidler af den tilhørende teori i top, ligesom DGI også har meget positive erfaringer med Jytte som sparringspartner omkring den fortsatte udvikling af projektlederuddannelsen i DGI."

Peder Nedergaard, DGI Uddannelsesforum (Danske Gymnastik og Idrætsforeninger), Vingsted

www.dgi.dk

 

Grønlands Hjemmestyre

"Vi brugte Jytte som konsulent på et ugelangt kursusforløb for Hjemmestyret HR-afdeling, hvor vi havde fokus på projektledelse af vore mange projekter. Vi oplevede Jytte som energisk, kompetent og fleksibel. Jytte viste både i planlægningfasen og under selve kurset en ægte interesse i at møde kursusdeltagere på deres niveau, og bidrage til at flytte kursusdeltagere til et højere fagligt niveau, både via sparring og via konkrete redskaber som kursusdeltagerne kunne tage med hjem og bruge i hverdagen. Jytte levede dermed til fulde op til de forhåbninger og forventninger vi havde til en ekstern konsulent."

Daniel Gottrup, HR-konsulent i Hjemmestyrets HR-afdeling

www.naalakkersuisut.gl

 


Ønsker du en uforpligtende samtale så ring på +45 74 50 64 13