Partnerne i virksomheden



Jytte Rabæk Schmidt, indehaver af MVR Consult:

Jytte arbejder med virksomhedsstrategi og -udvikling i mange forskellige virksomheder og brancher i Danmark. Hun har en lang erfaring med såvel ledelse som projektledelse.

Hun er bestyrelsesformand i entreprenørvirksomheden Torben Clausen A/S og er næstformand i bestyrelsen i Energi- og Telekoncernen SE.

Jytte har en HD fra Handelshøjskolen samt en pædagogisk uddannelse og er desuden uddannet procesleder, coach samt certificeret projektleder efter IPMA standarden. Herudover gennemførte hun i 2016 en professionel bestyrelsesuddannelse på Aarhus Universitet..

Hendes særlige stærke sider er på en engagerende og dynamisk måde at koble teori og praksis i en proces - så det skaber direkte og målbar udvikling i virksomheden indenfor ledelse, strategi- og forretningsudvikling på såvel kort som lang sigt. Herudover er det at skabe relationen og det gode "samarbejds- og læringsrum".

 

 

 


Erik Ravn Schmidt, Ingeniør, Energi og Miljø:

Erik er udannet maskiningeniør og arbejder med bygherrerådgivning samt forretnings- og teknologiudvikling. Han har mange års ledelseserfaring fra energibranchen.

Han har haft ansvaret for mange forskellige typer opgaver. Det drejer sig om driftsopgaver, så som udarbejdelse af service- og vedligeholdelsesaftaler, udskrivning af arkitekt- og ingeniørkonkurrencer for nye energianlæg samt projektering, indkøb og idriftsættelse af nye el- og varmeproducerende værker. Herudover har han været ansvarlig for opgradering af eksisterende og endvidere planlægning, indkøb og drift af nye og eksisterende vindkraftanlæg. 

Desuden har ansvarsområderne omfattet udvikling af produkt fra idéstadiet og frem til salgsklart produkt - herunder initiering og gennemførelse af forskning med efterfølgende overførsel til anvendelig teknologi, myndighedsgodkendelse, markedsmodning, salg af ny teknologi i et nyt marked. Det er et kendetegn, at udvikling, gennemførelse og ledelse af opgaverne er sket i samarbejde med såvel inden- som udenlandske virksomheder og institutioner.

Hans stærke sider er at få de involverede personer og virksomheder til at føle sig komfortable og målrettet i løsning af deres opgaver. Dette sker gennem en dialog, hvor der skabes sikkerhed og trykhed i udførelsen af jobbet, hvorved de bedste løsninger frembringes.


Ønsker du en uforpligtende samtale så ring på +45 74 50 64 13