Samarbejds- og udviklingsprocesser


Vi tilbyder assistance i forbindelse med udvikling af samarbejdet i de forskellige enheder, som virksomheden består af. Det kan være at designe en proces for udvikling af samarbejdet i bestyrelsen, blandt ejerne, i ledelsen eller i en afdeling.

Vi sætter altid mennesket i centrum og tror på, at det optimale samarbejde kun nås gennem et klart formål og mål og ved at engagere og involvere de medvirkende i en veltilrettelagt proces.

Uanset i hvilken sammenhæng, er det vigtigt for os, at vi afstemmer forventningerne med de involverede, således at formål og mål står klart for alle.

Vi prioriterer afklaringsmødet meget højt, herunder at få forskellige perspektiver på emnet bragt i spil i løbet af processen.

Vi lægger meget vægt på, at der efterfølgende måles på effekten af processen i samarbejde med virksomheden.


Ønsker du en uforpligtende samtale så ring på +45 74 50 64 13