Energi og miljø


MVR Consult har en lang erfaring indenfor områderne energi og miljø. Vi gennemfører processer og projekter for mange forsyningsvirksomheder indenfor f.eks. forretnings- og teknologiudvikling, bygherrerådgivning og projektstyring. I samarbejde med Dansk Fjernvarme er vi også med til at give danske fjernvarmeværker et godt administrativt grundlag i forhold til at leve op til Varmeforsyningslovens bestemmelser, herunder hvilke omkostninger der må indregnes i varmeprisen samt indberetning til Energitilsynet.


Læs mere om:

Forretnings- og teknologiudvikling 

Kurser i Varmeværksøkonomi

Bygherrerådgivning

Projektstyring


Ønsker du en uforpligtende samtale så ring på +45 74 50 64 13