Bygherrerådgivning


Bygherrerådgivning starter allerede ved de allerførste tanker – hvor ord og skitser skal nedfældes og sikre, at det efterfølgende projekt bliver en succes. Det er her processen med realisering af din vision påbegyndes.

MVR Consult kan som bygherrerådgiver hjælpe dig godt fra start og sikre, at du får defineret og afgrænset din opgave. Via en kvalificeret procesledelse sikrer vi den gode proces fra start til slut, som resulterer i et vellykket projekt, der skaber værdi for dig og indfrier dine forventninger.

Som bygherre har du gennem hele projektforløbet behov for en samarbejdspartner, der fokuserer på, at dine interesser bliver varetaget og din vision bliver virkeliggjort.

Et vellykket projekt er kendetegnet ved en god dialog og et godt tværfagligt samarbejde imellem projektets mange parter. Det er derfor vigtigt, at man finder og kontraherer samt styrer de bedste rådgivere til opgaven. Derfor er valg af de rette firmaer og personer på opgaven altid et vigtigt punkt i vores rådgivning - uanset om der er tale om de første idéer til nye anlæg eller opgradering af eksisterende portefølje.

Gennem hele procesforløbet sikrer MVR Consult at der er fokus på, at alle bringes til at tænke utraditionelt med henblik på at finde frem til den løsning, der passer bedst til formålet. Kvalificeret projektledelse og en tæt dialog er midlet til at funktion og teknik bliver leveret i den forventede kvalitet samt til den aftalte pris og tid.


Ønsker du en uforpligtende samtale så ring på +45 74 50 64 13