Bestyrelseskurser


MVR Consult udbyder kurser for bestyrelsesmedlemmer i små og mellemstore virksomheder, som er ejerledet. Der vil være fokus på følgende emner: 

  • Bestyrelsesansvaret
  • Bestyrelsessamarbejdet
  • Hvordan sikrer ejerne ledelseskraften i virksomheden
  • Samarbejdet mellem bestyrelse og ledelse
  • Praktiske eksempler og øvelser 

I alle forløb har vi meget stor fokus på "god selskabsledelse", hvorfor vi også tager afsæt i vejledninger der er indenfor de enkelte brancher.

Vi afholder herudover kurser for bestyrelser omkring ”Bestyrelsens økonomiske ansvar”, samt "Professionel bestyrelsesarbejde i Forsyningsbranchen" i samarbejde med brancheorganisationen Dansk Fjernvarme.


Ønsker du en uforpligtende samtale så ring på +45 74 50 64 13