Professionelt bestyrelsesarbejde i forsyningsbranchen

20-04-2017

Vi gennemfører sammen med Dansk Fjernvarme et aftenforløb den 30. januar 2019 hos Morsø Erhvervsråd. Kom og bliv klædt på til at implementere "Kodeks for godt bestyrelsesarbejder " i din bestyrelse.

 

Læs mere om forløbet her og tilmeld dig

 

Vi gennemfører også sammen med Dansk Fjernvarme, Danske Vandværker, og lokale Varme- og vandværker udviklingsforløb for bestyrelsesmedlemmer fortrinsvis i A.m.b.a bestyrelser. I løbet af 4 eftermiddagsmøder får du kendskab til hvilken ansvar du har som bestyrelsesmedlem, samt hvordan du kan sikre et effektivt bestyrelsesarbejde. Ja du får værktøjer til "bestyrelsesværktøjskassen" - samtidig med at der i løbet af de to sidste møder sættes fokus på netværksskabelse.

Datoer fastsættes i forhold til ønsker og behov i forskellige egne af Danmark

 

 

 

 

 


Kodeks for godt bestyrelsesarbejde

01-01-0001

MVR Consult gennemfører skræddersyede kurser og workshops, således at dit varmeværk/vandværk kan afrapportere i forhold til anbefalingerne for godt bestyrelsesarbejde/god selskabsledelse og skabe transparens.

Resultatet af en proces med MVR Consult er følgende:

  • Bestyrelsen får inspiration til "bestyrelsesværktøjskassen"
  • Bestyrelsen får drøftet, hvordan bestyrelsen i dag arbejder i forhold til f.eks. "Kodeks for godt bestyrelsesarbejde", og hvilke tiltag der evt. skal iværksættes.
  • Efter workshoppen rapporterer vi tilbage, således at det gøres nemt at afrapportere og arbejde videre efter de anbefalinger, som gælder indenfor branchen.

Kontakt os, og vi tilbyder et uforpligtende møde, så I få det bedste beslutningsgrundlag for at arbejde videre og sikre et effektivt bestyrelsesarbejde og leve op til anbefalingerne.


Rollen som projektleder

04-09-2015

Rollen som projektleder er et forskningsbaseret  uddannelsesforløb, hvor teori og praksis går hånd i hånd. Det er udviklet som et procesforløb, hvor deltagerne bringer et projekt i spil i løbet af forløbet, som bruges til afprøvning af værktøjer og teori.

På kurset introduceres du til selve filosofien bag projektarbejdsformen, og du arbejder med konkrete projektledelsesværktøjer. Du bliver en del af en gruppe, hvor I sammen skal løse stillede opgaver, og I bliver bl.a. trænet i brug af projektledelsesværktøjerne under tidspres gennem brug af simuleringsværktøjet Simul Train.

Du kan læse mere om uddannelsen her og tilmelde dig

Det er først til mølle og du kan tilmelde dig til forløbene i 2019 og 2020 nu.

 


Ønsker du en uforpligtende samtale så ring på +45 74 50 64 13